fbpx

Voimavaratila Taikamäki

Voimavaratila Taikamäki sijaitsee metsän reunalla idyllisessä maalaisympäristössä. Asiakkaamme pääsevät rentoutumaan ja nauttimaan luonnon läheisyydestä sekä ohjatusta tekemisestä eläinten parissa.

Taikamäen tilalle ovat tervetulleita niin yksityiset henkilöt kuin isommat ryhmät. Olemme avoinna ajanvarauksella sekä erikseen ilmoitettuina tapahtumapäivinä.

Taikamäen tarina, arvot ja periaatteet

Taikamäen tilan perustaminen on kytenyt ajatuksissa ja haaveissa niin kauan, kuin voin muistaa. Joskin alkuun tarkoitus oli löytää ainoastaan tila perheemme asumista ja elämistä varten. Paikka, jossa ihmisten – niin lasten kuin aikuisten – on hyvä kasvaa ja oppia yhä uutta maailmasta. Kun unelmien tila vihdoin löytyi syksyllä 2017, kävi jo muutaman kuukauden kuluessa selväksi, että tähän taianomaiseen paikkaan täytyy muidenkin päästä tutustumaan. Kesällä 2018 alkoi vanhan navetan mittava remontti, uuden kanalan ja kanatarhan rakennus sekä laidunalueiden rajaaminen. Remonttimme on osittain vielä hiukan kesken, ja olen tainnut kuulla varoittelua siitä, että niin se tulee maatilalla aina olemaankin. Kun jotakin saa valmiiksi, löytyy uutta rakennettavaa, remontoitavaa ja kehitettävää. Aivan kuten ihmiselämässäkin.

Eläimet ja eläinsuojelutyö

Kanoja Taikamäen tilalla oli jo entuudestaan, ja ne muuttivat uuteen tarhaansa kesäkuun 2018 lopulla. Elokuussa 2018 ensimmäiset nelijalkaiset eläimet pääsivät muuttamaan Voimavaratila Taikamäen navettaan. Kanoja lukuunottamatta kaikki eläimet ovat tulleet Taikamäen tilalle rescue-eläimenä, eli ne ovat tulleet paikoista, joissa niitä ei enää ole voitu pitää ja niiden elämä olisi päättynyt syystä tai toisesta. Olen halunnut hankkia eläimet Taikamäkeen rescue-eläiminä, sillä haluan toiminnallani korostaa sitä, että kaikilla eläimillä on arvo. Eläimiä ei Taikamäen tilalla käytetä välineinä ja jonkin tietyn asian tuottajina, vaan ne ovat persoonia, joita kunnioitetaan ja joiden kanssa tehdään töitä. Vaadimme myös vierailtamme eläinten ehdotonta kunnioittamista ja hyvää kohtelua.

Eläimet ovat tärkeässä roolissa Voimavaratila Taikamäessä, ja niistä jokainen saa elää täällä mahdollisimman hyvinvoivana, omana ja arvokkaana itsenään. Eläinavusteista työskentelyä tehdään eläinten ehdoilla, ja eläimet saavat halutessaan poistua ihmisten ulottumattomiin. Ainoastaan pakolliset hoitotoimenpiteet tehdään eläin kytkettynä.

Taikamäen tilan kaikki eläintilat on remontoitu ja rakennettu siellä asuvien eläinten lajityypilliset käyttäytymisen tarpeet tiedostaen. Ihmisen rakentama asumus ei ole koskaan eläintä ajatellen täydellinen – mutta olemme tehneet parhaamme tiloja rakentaessamme ja suunnitellessamme, että eläimillä olisi täällä mahdollisimman hyvät olosuhteet. Navetassamme on runsaasti liikkumatilaa, ja eläimet pääsevät kylmimpiä pakkasia lukuunottamatta kulkemaan vapaasti sisältä ulkolaitumille. Laidunalueita ja metsälaidunta eläimille aidataan useampi hehtaari. Vuohiamme mikään ei pidättelekään, ja ne saavat kulkea halutessaan myös pihapiirissä vapaina. Hankimme eläimille ainoastaan laadukasta ruokaa, joka vastaa kunkin eläinlajin ravitsemuksellisia tarpeita.

Voimavaroja, oppimista ja elämyksiä

Voimavaratila Taikamäen toiminta perustuu eläinten ja luonnon parissa työskentelyn vahvistavaan ja hyvinvointia lisäävään vaikutukseen. Toimintamme noudattaa Green Care -menetelmien eettisiä arvoja ja ohjeistusta. Eläinavusteinen työskentely tukee vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Toiminta vahvistaa myös itsetuntoa ja antaa kokemuksen omasta osaamisesta, pystyvyydestä ja merkityksellisyydestä. Eläinavusteinen työskentely Voimavaratila Taikamäessä on toiminnallista ja kokemuksellista oppimista, jossa osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskiössä.

Pyrkimys vastuullisuuteen

Voimavaratila Taikamäki pyrkii toimimaan vastuullisesti. Eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin lisäksi meille on erityisen tärkeää luonnon hyvinvointi. Pyrimme siihen, ettemme toimillamme aiheuta luonnolle harmia. Luonto on meille arvokas ja tärkeä. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan luonnon hyvinvointiin seuraavin tavoin:

  • kierrättämällä ja lajittelemalla jätteet
  • hankkimalla tarvitsemamme palvelut lähialueilta
  • hankkimalla mahdollisuuksien mukaan tarvikkeita käytettyinä
  • suosimalla kotimaista
  • tarjoamalla mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa sekä eläimille että ihmisille
  • kiinnittämällä huomiota sähkön- ja vedenkulutukseen
  • eläimemme edustavat pääosin suomalaisia maatiaisrotuja. Näiden rotujen säilytys ja tuntemus on kulttuurisesti arvokasta, sillä esimerkiksi suomenkarjaan kuuluvat nautaeläimet ovat nykyisin harvinaisuuksia.

Vastuullisuutta pyrimme osoittamaan myös:

  • huolehtimalla turvallisuudesta, sillä turvallisuus on Taikamäen tilalle hyvin tärkeää. Voimavaratila Taikamäellä on oma turvallisuussuunnitelma. Henkilökunnalla on suoritettuna vähintään EA1-koulutus.

Esteetön Taikamäki

Emme syrji ketään. Haluamme, että Taikamäessä voi vierailla kuka tahansa. Taikamäen remontoinnissa on pyritty kiinnittämään huomiota ympäristön saavutettavuuteen. Sekä navettaan että kanalan eteiseen pääsee esteettömästi, ja eläinten jaloittelualueiden läheisyydessä on esteettömiä alueita. Myös navetan wc-tila tehdään esteettömäksi. Valitettavasti kaikki tilamme eivät vielä ole esteettömiä, eikä esimerkiksi kodan sisälle pääse pyörätuolilla.

Osaamme Taikamäessä myös ainakin perusteet useimmista vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä. Voimme käyttää kommunikaation apuna esimerkiksi tukiviittomia, kommunikaatiokansioita ja kuvia. Myös sosiaaliset tarinat ovat meille tuttuja.

Esteetöntä ympäristöä kehitetään jatkuvasti. Voimavaratila Taikamäki ei vielä ole täysin esteetön yritys, mutta kaikessa uudistamis- ja remontointityössä tähtäämme mahdollisuuksien mukaan esteettömyyteen. Kysy tarvittaessa lisää!

© Copyright Voimavaratila Taikamäki 2018 • Ulkoasu Pii&Waak